× MitozEvreleri.com, Biyoloji Performans Ödevi olarak hazırlanmış bir web sitesidir.

Hücre Döngüsü

Bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren, onu izleyen diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücre döngüsü, interfaz ve mitotik evreden (M) oluşur. Mitotik evre, hem çekirdek bölünmesini (karyokinez) hem de sitoplazma bölünmesini (sitokinez) kapsar. Mitotik evre, interfaza göre daha kısa sürer.


A. Interfaz

İnterfaz, bölünmeye hazırlık evresidir. G₁, S ve G₂ olmak üzere 3 evreden oluşur.    Tamamını Oku


G₁:
S:
G₂:

B. Mitoz

Mitoz, Çekirdek bölünmesi (Karyokinez) ve Sitoplazma bölünmesi (Sitokinez) olmak üzere 2 aşamadan oluşur.

1) Çekirdek Bölünmesi (Karyokinez):

Profaz, Metafaz, Anafaz ve Telofaz aşamalarından oluşur.


Profaz:    Tamamını Oku
 • ★ Mitoz Bölünmenin en uzun evresidir.
 • ★ İnterfazda eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak ip ipliklerine dönüşür.
 • ★ Her bir kromozom, iki kardeş kromatit taşır. Kromatitler, sentromer bölgesinden birbirine tutunmuştur..
 • ★ Sentrozomlar, kutuplara çekilir ve iğ ipliklerini oluştururlar. İğ iplikleri kromozomların sentromer bölgesine tutunurlar.
 • ★ Çekirdek zarı, Çekirdekçik ve Endoplazmik Retikulum (ER) eriyerek kaybolur.

 • Metafaz:    Tamamını Oku
 • ★ Kromozomların en belirgin olduğu evredir.
 • ★ Kromozomlar, kinetokor bölgelerinden iğ ipliklerine tutunmuş halde, hücrenin ekvatoral düzlemine tek sıra halinde dizilirler.
 • ★ Sentromer de eşlenir, kardeş kromatidler birbirinden bağımsız hale geçer.

 • Anafaz:    Tamamını Oku
 • ★ İğ ipliklerinin kısalması ile kardeş kromatidler birbirinden ayrılırlar ve kutuplara doğru çekilmeye başlarlar.
 • ★ Bu şekilde kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılması ile kromozom sayısı ve yapısı aynı kalır, kalıtsal yapı değişmez.
 • ★ Sitoplazma uzamaya başlar, yani Sitokinez (Sitoplazma bölünmesi) başlar.

 • Telofaz:    Tamamını Oku
 • ★ Profazın tersi olaylar gerçekleşir.
 • ★ İğ iplikleri eriyerek kaybolur.
 • ★ Çekirdek zarı, çekirdekçik ve E.R oluşur.
 • ★ Kromozomlar, uzayıp incelerek kromatin ipliğe dönüşürler.
 • ★ Sitoplazma bölünmesi ile kalıtsal yapısı aynı 2 yavru hücre oluşur.

 • 2) Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez):

  Profaz, Metafaz, Anafaz ve Telofaz aşamalarından oluşur.

 • ★ Sitoplazma bölünmesi genellikle anafaz'da başlar ve telofaz'da tamamlanır. Yani, çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi eş zamanlı olarak devam eder.
 • ★ Sitoplazma bölünmesi, bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösterir. Bu farklılık hakkında   Bilgi Al
 • ★ Sonuçta iki yavru hücre oluşur. Sitoplazma bölünmesi, hücreyi tam ortadan bölmek zorunda değildir. Yavru hücrelerin kromozom sayısı ve yapısı aynı olmakla birlikte, sitoplazma miktarı ve organel sayısı aynı olmayabilir.