× MitozEvreleri.com, Biyoloji Performans Ödevi olarak hazırlanmış bir web sitesidir.

Anafaz


Her bir kromozomun sentromerleri ve kardeş kromatitleri birbirinden ayrılır. Kromatitler birbirinden ayrıldıktan sonra kardeş kromozomlar olarak adlandırılır. Bu kromozomlar kinetokora bağlı iğ iplikleri boylarının kısalmasıyla hücenin zıt kutuplarına doğru hareket etmeye başlar. Kinetokora bağlı olmayan iğ ipliklerinin uzamasıyla da hücrenin kutupları birbirinden uzaklaşır ve hücrenin boyu uzar.

Anafazın sonlarında hücrenin kutupları iki grup kromozom içerir. Bu gruplar aynı sayıda kromozoma sahiptir.

Anafaz: özet
  • ★ İğ ipliklerinin kısalması ile kardeş kromatidler birbirinden ayrılırlar ve kutuplara doğru çekilmeye başlarlar.
  • ★ Bu şekilde kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılması ile kromozom sayısı ve yapısı aynı kalır, kalıtsal yapı değişmez.
  • ★ Sitoplazma uzamaya başlar, yani Sitokinez (Sitoplazma bölünmesi) başlar.