× MitozEvreleri.com, Biyoloji Performans Ödevi olarak hazırlanmış bir web sitesidir.

Metafaz


Kinetokorlaından iğ ipliklerine tutunmuş kromozomlar her iki kutba da eşit uzaklıkta olan ekvator düzleminde sıralanır. Bu evrede kromozomlar büyüklüğüne ve tipine göre dizilip karyotip oluşturabilir.

Metafaz: özet
  • ★ Kromozomların en belirgin olduğu evredir.
  • ★ Kromozomlar, kinetokor bölgelerinden iğ ipliklerine tutunmuş halde, hücrenin ekvatoral düzlemine tek sıra halinde dizilirler.
  • ★ Sentromer de eşlenir, kardeş kromatidler birbirinden bağımsız hale geçer.