× MitozEvreleri.com, Biyoloji Performans Ödevi olarak hazırlanmış bir web sitesidir.

Profaz


Profaz, Mitozun ilk aşamasıdır. Bu evrede kromatin yoğunlaşır ve kromozomlar belirgin hale gelir. Çekirdek belirsizleşir ve profazın sonunda tamamen gözden kaybolur.

Eşlenmiş kromozomların her biri, sentromer bölgesinde birbirlerine bağlı iki kardeş kromatit halinde görülür. Hayvan hücrelerinde bulunan ve interfaz evresinde eşleşmiş olan sentriyoller ayrı kutuplara doğru giderken, aralarında iğ iplikleri ve sentriyollerden hücre zarına doğru aster iplikleri oluşur. Sentriyollerden uzanan bu iplikler mikrotübüllerdir. Proazın sonuna doğru çekirdek zarı erir. Karşı kutuplara ait iğ iplikleri hücrenin ortasına doğru uzanırlar ve bunların bazıları sentromerin kinetikorlarına bağlanırken bazıları da hücrenin diğer kutbundan gelen kendi benzeriyle etkileşir.


Profaz: özet
  • ★ Mitoz Bölünmenin en uzun evresidir.
  • ★ İnterfazda eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak ip ipliklerine dönüşür.
  • ★ Her bir kromozom, iki kardeş kromatit taşır. Kromatitler, sentromer bölgesinden birbirine tutunmuştur..
  • ★ Sentrozomlar, kutuplara çekilir ve iğ ipliklerini oluştururlar. İğ iplikleri kromozomların sentromer bölgesine tutunurlar.
  • ★ Çekirdek zarı, Çekirdekçik ve Endoplazmik Retikulum (ER) eriyerek kaybolur.