× MitozEvreleri.com, Biyoloji Performans Ödevi olarak hazırlanmış bir web sitesidir.

Mitoz İle İlgili Bilinmesi Gereken Terimler

Genom Bir canlının DNA'sının tümüne genom denir. Yani canlının taşıdığı genetik bilginin tümüdür.

Gen Her biri bir proteinin sentezinden sorumlu, 1000 - 1500 nükleotidden oluşan DNA parçasıdır. (Örneğin; Saç rengi, boy uzunluğu, ten rengi, zeka vb.)

Karakter Canlıda görülen özellikler. (Örneğin; saç rengi vb.)

Kromatin İplik DNA'nın paket proteinleri ile birleşmesi sonucu oluşur.

Kromozom Kromatin iplik, hücre bölünmesi sırasında kendini eşler, kısalıp kalınlaşarak belirgin hale geçer. Oluşan yapı kromozom adını alır.

Homolog Kromozom Biri anneden, diğeri babadan gelen, aynı karakterlere dair bilgi taşıyan, şekil ve büyüklük bakımından aynı olan kromozomlardır. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında, aynı karakterlere ait genler bulunur.

Lokus Genin, kromozom üzerinde kapladığı alandır.

Allel Gen Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında yer alan ve aynı karaktere ait bilgi taşıyan genlerdir.

Monoploit n=Haploit kromozomlu hücre Homolog kromozom çiftlerinden birini taşıyan hücrelerdir. (Örneğin: üreme hücreleri)

Diploit 2n kromozomlu hücre Homolog kromozom çiftlerinden ikisini de taşıyan hücrelerdir. (Örneğin vücut hücreleri, üreme ana hücreleri)